Wordt RP

Toetreden tot Satello Resultaatprofessionals kan op verschillende manieren.
Doorgaans vindt toetreding plaats via het netwerk van de bestaande resultaatprofessionals. In de markt zijn veel informele netwerken actief waardoor een resultaatprofessional meerdere links heeft naar andere groepen zelfstandigen. Indien een resultaatprofessional een andere zelfstandige geschikt vindt omdat die aan het profiel voldoet, draagt hij die persoon voor.

Een andere manier is dat Satello Resultaatprofessional zelf nieuwe kandidaten werft. Ook komt het voor dat een geïnteresseerde zelfstandige die overtuigd is van zijn of haar toegevoegde waarde zelf aanklopt bij Satello Resultaatprofessionals.

In alle gevallen vindt een voordracht plaats aan de zogenaamde "RP raad". Deze bestaat uit de bestuursleden van Satello Resultaatprofessionals aangevuld met twee Resultaatprofessionals. De RP raad bewaakt de kwaliteitsnorm en beoordeelt of de kandidaat past binnen het profiel. De RP raad geeft uiteindelijk uitsluitsel over de toetreding.

Het klinkt gewichtiger dan het is, maar Satello Resultaatprofessionals is een netwerk van zelfstandigen door zelfstandigen. De regulering die er is, wordt door de zelfstandigen zelf onderhouden.