Elke Schemmann

Technische communicatie in de brede zin van het woord. Elke vertaalt techniek naar inzichtelijke informatie voor verschillende doelgroepen en doelstellingen. Denk aan handleidingen, processen en projectdocumentatie. Daarnaast houdt zij zich bezig met informatieontwerp, het structureren van informatie zodat deze ook optimaal vindbaar, bruikbaar en onderhoudbaar is, en blijft. Elke zorgt ervoor dat de verschillende spelers in het IT-veld dezelfde taal spreken en doelen bereikt worden.