PMO

Projectsupport en de toegevoegde waarde voor de projectmanager
Projectsupport is een rol die op meerdere manieren ingevuld kan worden. In feite zijn er 2 typen projectsupport: support gepositioneerd binnen de lijnorganisatie en support binnen een project. De doelen en functies van deze support lopen uiteen.
 
Binnen de lijnorganisatie
Ondersteunend aan meerdere projecten, denk aan functies zoals; administratie, standaardisatie, informatie voorziening, kenniscentrum, borging van het PM proces, planning & rapportage over meerdere projecten heen.
 
Binnen de projectorganisatie
Biedt ondersteuning aan een specifiek project, zorgt er in dit geval voor dat ‘de basis' op orde is. Functies zijn o.a.; beheer projectdossier en actielijsten, ondersteunen bij voortgangsrapportage en planning, beheer van logboeken (risico’s / issues / changes / exceptions).
 
Praktijk leert dat deze functie vaak door één persoon wordt ingevuld die nauw samenwerkt met de projectmanager. Deze nauwe samenwerking is noodzakelijk omdat alleen dan de project supporter daadwerkelijk in staat is om werk uit handen te nemen van de projectmanager.
Een succesvolle project supporter krijgt steeds meer taken en verantwoordelijkheden toegewezen, waardoor de PMO’er na verloop van tijd een volwaardige sparring-partner wordt van de projectmanager. Deze projectsupport rol wordt ook wel getypeerd als ‘Spin in het web’.

Bij het willen bereiken van een beter resultaat is de juiste invulling van de project support rol van groot belang. De project supporter moet dan ook zeer snel nieuwe inhoudelijke zaken tot zich te kunnen nemen. Dit is een voorwaarde om gesprekspartner te zijn binnen de verschillende niveaus (team, stuurgroep, opdrachtgever).
 
Satello Resultaatprofessionals heeft een expertise opgebouwd met ervaren PMO’ers die zowel op middelgrote als grote projecten worden ingezet.