Europees aanbesteden

Europees aanbesteden is een georganiseerde manier van inkopen, die vraagt om de juiste toepassing van kennis en expertise op het gebied van de betrokken disciplines en regelgeving. Bovendien is voor een succesvolle aanbesteding goede kennis van zowel de overheidsorganisaties als de markt cruciaal. 
 
Onze strategische partner Solvendo Resultaatmanagers heeft veel kennis en ervaring met het managen en uitvoeren van Europese aanbestedingen, voornamelijk op het gebied van ICT, maar ook voor andere producten en diensten. Het gaat daarbij om projecten die in omvang varieren van de drempelwaarde tot vele honderden miljoenen euro's, wat in het bijzonder geldt voor gezamelijke aanbestedingen waarbij meerdere overheidsorganisaties betrokken zijn. Solvendo kan complete aanbestedingspogramma's integraal aansturen, maar de individulele resultaatmanagers en resultaatprofessionals kunnen ook in iedere fase afzondelijk tot het inkooptraject toetreden. Zij hebben ervaring met verwervingsstrategieën, programma’s van eisen, aanbestedingsdocumenten en overeenkomsten, en kunnen eventuele juridische procedures begeleiden.