ICT en migraties

ICT- innovaties blijven zich in hoog tempo aandienen en bieden organisaties nieuwe mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Succesvol van de nieuwe mogelijkheden gebruik maken vergt van een organisatie flexibiliteit en de bereidheid om veranderingen door te voeren. Daarnaast vraagt het om aanpassing van de primaire en ondersteunende processen.

Satello Resultaatprofessionals introduceren nieuwe technieken tijdens de implementatie maar ze dragen ook nieuwe mogelijkheden voor aanpassingen in processen aan. Door vanaf het begin de processen en ondersteunende systemen in de verandering te betrekken, leveren migraties een effectieve bijdrage aan de doelstelling van de organisatie. Ze worden laagdrempelig en in samenwerking met de betrokken organisatiegenoten transparant doorgevoerd. Nieuwe technische mogelijkheden worden daardoor gemakkelijker geaccepteerd en werken vanaf de introductie zonder problemen met de bestaande processen en systemen.

Zodoende verzorgen Satello Resultaatprofessionals niet alleen een migratie, maar dragen ook bij aan cultuurverandering.