Technisch Projectmanagement

Wat moet je doen om een (ICT-) project te laten slagen? Het lastige is dat het antwoord op die vraag zo omvangrijk is. Verreweg de meeste succesfactoren zijn de verantwoordelijkheid van de projectmanager, de trap wordt immers van boven schoongeveegd.

Een goede projectmanager is een deskundige in het beheersen van de procesmatige aspecten van een project, kan goed met mensen omgaan, begrijpt de primaire en secundaire processen van uw organisatie en gaat een inhoudelijke discussie niet uit de weg. Hij of zij heeft een vasthoudend karakter en is bovenal een ondernemer.

Om die reden kan men in de groep van ervaren ZZP’ers, waaruit Satello Resultaatprofessionals bestaat, veel goede technisch georienteerde projectmanagers vinden.

Voor de andere disciplines zoals senior projectmanager, programmamanager of business changemanager verwijzen wij altijd door naar Solvendo Resultaatmanagers.