Service Management

Nadat een project is afgerond, is een lange periode van beheer van informatiesystemen aangebroken. Tijdens dit beheer zal elke optimalisatie jarenlang geld en kwaliteit opleveren. Ervan uitgaande dat elke organisatie de technische uitdagingen kan managen, is het vaak afstemming tussen verschillende partijen, communicatie en afwijkende resultaten t.o.v. verwacht waardoor beheer van de informatiesystemen zelden als succesvol wordt gezien.
 
Om deze reden is het inrichten van een efficiënte beheerorganisatie of het continue verbeteren daarvan, een specialiteit die niet in elke organisatie aanwezig is. Zowel aan de zijde van de opdrachtgever als aan de zijde van de opdrachtnemer komen de beheerprocessen terug en is sprake van Service Management. Dit wil zeggen het uitvoeren van ICT beheer op een wijze dat er een dienstverlening wordt verricht, zowel kwantitatief als kwalitatief op het niveau dat nodig is en gecontracteerd.
 
Een goede Service Manager is een expert in het beheersen van de procesmatige aspecten van ICT-beheer, kan goed met mensen omgaan, begrijpt de primaire en secundaire processen van uw organisatie en gaat een inhoudelijke discussie niet uit de weg. Kwaliteit en stabiliteit van uw dienstverlening zijn doelen die de Service Manager nastreeft
 
Omdat na projecten nog veel gespecialiseerde kennis nodig is bij de besturing van elke informatievoorziening, is in de groep van ervaren ZZP’ers, waaruit Satello Resultaatprofessionals bestaat, veel service management kennis vinden.